Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về cấp Giấy đi đường cho các cơ sở giáo dục trực thuộc. - TTTT&CTGD

Administrator
Thực hiện Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp Giấy đi đường cho các cơ sở giáo dục trực thuộc, số lượng: 10 giấy/đơn vị. Đề nghị từ sau 9g00 sáng mai, Chủ nhật 22/8/2021, 08 trường THPT Cụm trưởng lên Sở nhận cho các cơ sở giáo dục trong Cụm (kể cả các trường CĐ, TC,… không phải THPT). Các cơ sở giáo dục chủ động hẹn trường THPT Cụm trưởng để nhận về phát cho CBQL, GV, NV của đơn vị. Lưu ý: Việc cấp Giấy đi đường phải hoàn thành trong ngày 22/8/2021; từ ngày 23/8/2021, CB, GV, NV đi đường phải mang theo Giấy đi đường có dấu đỏ. Tác giả: admin; Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục