Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 7/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 7/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
BÀI 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG