Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 13/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 13/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 25 Truyền tải điện năng - Máy biến áp. TIẾT 26 BÀI TẬP DẠNG 4: MÁY BIẾN ÁP . MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU.