Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 12/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 12/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 23 Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất. TIẾT 24 BÀI TẬP