Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 11/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 11/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 21 Các mạch điện xoay chiều.Mạch có R,L,C mắc nối tiếp. (tt) TIẾT 22 BÀI TẬP