Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 10/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 10/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 19 Đại cương về dòng điện xoay chiều. TIẾT 20 Các mạch điện xoay chiều. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp.