Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 8/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 8/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 15 - 16 Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch - Ghép các nguồn điện thành bộ và Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch