Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 7/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 7/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 13 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN TIẾT 14 ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN