Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 5/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 5/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 9: BÀI TẬP Dạng 3: Công của lực điện. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường TIẾT 10: TỤ ĐIỆN