Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 1/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 1/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 1: ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CULONG TIẾT 2: THUYẾT ELECTRON - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH