Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 8/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 8/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 15: LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO – ĐỊNH LUẬT HÚC TIẾT 16: BÀI TẬP LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO – ĐỊNH LUẬT HÚC