Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 7/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 7/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 13: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN TIẾT 14: LỰC HẤP DẪN – ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN