Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Vận động kinh phí triển khai chương trình “Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu” tại Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Vận động kinh phí triển khai chương trình “Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu” tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu