Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM HỌC 2022 - 2023

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM HỌC 2022 - 2023

Nguyễn Thị Mai Hiên
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu niên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng tạo trên các lĩnh vực trong học tập, lao động sản xuất và ứng dụng vào thực tiễn đời sống hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào “sáng tạo trẻ” trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức tuyên dương 49 học sinh đến từ các khối lớp khác nhau, có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào học tập, rèn luyện tại trường.

Cô Phạm Thị Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chụp hình lưu niệm với học sinh tiêu biểu.

Thầy Nguyễn Văn Khanh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường chụp hình lưu niệm với học sinh tiêu biểu.

Các em học sinh tiêu biểu chụp hình lưu niệm tại phòng truyền thống nhà trường

Lễ tuyên dương “Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” là dịp để tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, cũng là tấm gương đẹp để các cá nhân, tập thể khác phấn đấu rèn luyện, học tập.