Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021 - 2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Công văn số 3286/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2021 về tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

File thứ 1: 3286-tuyen-bo-sung-lop-10-tich-hop_25112021141932.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học