Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

TƯ VẤN – HƯỚNG DẪN CHỌN TỔ HỢP LỚP 10 NĂM HỌC 2022 2023

TƯ VẤN – HƯỚNG DẪN CHỌN TỔ HỢP LỚP 10 NĂM HỌC 2022 2023

Nguyễn Thị Mai Hiên
Nhằm để giải đáp và hỗ trợ học sinh cũng như PHHS hiểu rõ hơn về chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như định hướng để học sinh chọn đúng tổ hợp mà các em sẽ theo học suốt 3 năm, sáng ngày 22 tháng 7 năm 2022 trường THPT Thạnh Lộc tổ chức tư vấn – hướng dẫn chọn tổ hợp lớp 10 năm học 2022 – 2023.

Một số hình ảnh trong buổi tư vấn - hướng dẫn cho học sinh

Hoạt động của nhà trường đã mang lại ý nghĩa rất lớn cho cả học sinh và phụ huynh giúp các em định hướng được tổ hợp mà mình sẽ lựa chọn. Bời vì việc lựa chọn tổ hợp môn học này có tính quyết định đến suốt quá trình học và định hướng ngành nghề của các em sau này khi không được thay đổi nguyện vọng đã chọn.

Hình ảnh: Thầy Nhật

Bài viết: Cô Mai Hiên