Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VĂN BẢN MỚI

Nguyễn Thị Mai Hiên
Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2020 trường THPT Thạnh Lộc tổ chức họp hội đồng sư phạm để triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường hệ thống các văn bản mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố hồ Chí Minh

Để cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường nắm được các văn bản mới do Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban giám hiệu trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức họp hội đồng sư phạm triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục đến toàn thể tập thể sư phạm nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi họp

Năm học với nhiều đổi mới trong lĩnh vực giáo dục thì việc cập nhật các công văn, quyết định, chỉ thị mới của cấp trên là hết sức cần thiết để tập thể nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập

Hình ảnh: thầy Nhật

Bài viết: cô Mai Hiên