Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20/10

Nguyễn Thị Mai Hiên
Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2020 Trường THPT Thạnh Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/2030 – 20/10/ 2020) 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/ 2020)

Mở đầu chương trình Cô Bùi Thị Do - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn – sinh hoạt về lịch sử ra đời của ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 20202.

Thầy Trần Văn Tiếp – phó Chủ tịch Công đoàn đọc quyết định khen thưởng phụ nữ “giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Giáo viên nữ “giỏi việc trường, đảm việc nhà” nhận khen thưởng

Thay cho lời kết thầy Vũ Văn Tuấn – Chủ tịch công đoàn thay mặt quý thầy trong trường có lời chúc mừng quý cô ngày 20/10.

Có thể nói đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam luôn kiên cường bất khuất để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Hình ảnh: thầy Nhật

Bài viết: cô Mai Hiên