Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

Trường THPT Thạnh Lộc tổ chức chuyên đề: "CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT" dành cho Giáo viên chủ nhiệm.

Administrator

Công tác chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập cũng như hình thành nhân cách của học sinh. Chính vì thế, chiều ngày 16/8/2019, Trường THPT Thạnh Lộc tổ chức chuyên đề: "CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT"  với mục đích giúp Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác Chủ nhiệm.

Tham dự chuyên đề, có sự hiện diện của Ban Giám Hiệu nhà trường, Trợ lí thanh niên, Thầy/Cô trong Tổ Giám thị cùng 40 GVCN của cả 3 khối.

Một số hình ảnh:

Thầy Nguyễn Vũ Tuấn Huy - Báo cáo viên chuyên đề "Công tác chủ nhiệm trong trường THPT"