Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trong ngành giáo dục. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trong các cơ sở giáo dục.