Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Triển khai “Tháng hành động về bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021” - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Chủ đề Tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”