Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Triển khai khảo sát, chấm điểm trường THCS, THPT Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2020-2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 18/12/2020. (Ban Tổ chức sẽ liên hệ với nhà trường để xác định thời gian cụ thể đi khảo sát đánh giá tại từng trường).