Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Lễ phát động toàn ngành: Lúc 06 giờ 45, Thứ Hai, ngày 23/11/2020 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (131 Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)