Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thanh niên

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ 14 - NĂM 2022

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ 14 - NĂM 2022

Lê Thị Giang
Chiều ngày 11/3, Đoàn trường THPT Thạnh Lộc đã tham dự lễ tổng kết Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 14 - năm 2022. Đoàn trường THPT Thạnh Lộc được vinh dự nhận Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch của Thành Đoàn và đồng chí Nguyễn Gia Tuệ - Chỉ huy phó, nhận Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân Tình Nguyện - Năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Quận 12. Xin chúc mừng những nỗ lực và cống hiến của tập thể đoàn trường và hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tham gia đóng góp cho phong trào Đoàn và công tác thanh niên.

Động lực cho phong trào Đoàn ngày càng phát triển