Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 796/SGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021.

Chú ý:

1. Đối với Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

- Đăng ký dạnh sách học sinh trên phần mềm Sổ điểm điện tử của Trường.

- Kiểm tra, đối chiếu và kiểm dò danh sách đã đăng ký trên trang quanly.hcm.edu.vn

2. Đối với Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX

- Lập danh sách dự thi (theo mẫu Excel đính kèm).

- In danh sách, lãnh đạo ký tên, đóng dấu và gửi về Phòng Giáo dục Trung học.

- Gửi tập tin Excel danh sách dự thi TẠI ĐÂY.

 

 

Tác giả: Phòng Trung HọcTải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

  • File name: 0-to-chuc-thi-nghe-pho-thong-nam-hoc-2020-2021-phong.pdf (397.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-to-chuc-thi-nghe-pho-thong-nam-hoc-2020-2021-phong.xlsx (0 Kb)
    Download