Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 796/SGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021.

Chú ý:

1. Đối với Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

- Đăng ký dạnh sách học sinh trên phần mềm Sổ điểm điện tử của Trường.

- Kiểm tra, đối chiếu và kiểm dò danh sách đã đăng ký trên trang quanly.hcm.edu.vn

2. Đối với Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX

- Lập danh sách dự thi (theo mẫu Excel đính kèm).

- In danh sách, lãnh đạo ký tên, đóng dấu và gửi về Phòng Giáo dục Trung học.

- Gửi tập tin Excel danh sách dự thi TẠI ĐÂY.

 

 

Tác giả: Phòng Trung Học



Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

  • File name: 0-to-chuc-thi-nghe-pho-thong-nam-hoc-2020-2021-phong.pdf (397.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-to-chuc-thi-nghe-pho-thong-nam-hoc-2020-2021-phong.xlsx (0 Kb)
    Download