Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Lễ hội giỗ Quốc tổ Hùng Vương  (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch)

Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Lễ hội giỗ Quốc tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch)

Đoàn Thanh niên
Mục đích - yêu cầu:

- Giáo dục học sinh hướng về cội nguồn của dân tộc, từ đó thể hiện lòng tự hào và biết ơn công lao của các vua Hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước.

- Giáo dục ý nghĩa ngày giỗ tổ các vua Hùng là một trong những ngày Quốc lễ của cả dân tộc.

- Tổ chức tốt phần nghi lễ trang nghiêm, hướng về Quốc Tổ và phần hội trong không khí vui tươi, nhiều màu sắc, hấp dẫn và an toàn.

Kế hoạch chi tiết.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ