Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán

Tin 10 - Bài 1 - Tin học là một ngành khoa học

Tin 10 - Bài 1 - Tin học là một ngành khoa học

Tổ Tin

Các em bấm vào đường link sau để xem lại bài giảng

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/uploads/images/50/files/Tin 10_Bai 1_Tin_hoc_la_mot_nganh_khoa_hoc.pdf

Và đây là các câu hỏi trắc nghiệm tham khảo

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/uploads/images/50/files/Tin_10_Bai_1_Trac_nghiem.doc