Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025 (Đính kèm CV số 1070/SGDĐT-CTTT và Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025 Tác giả: Thúy UyênTải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

 • File name: 0-thuc-hien-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-trong-cac-hoat.docx (0 Kb)
  Download
 • File name: 1-thuc-hien-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-trong-cac-hoat.pdf (1.57 Mb)
  Download
 • File name: 2-thuc-hien-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-trong-cac-hoat.doc (8.6 Kb)
  Download
 • File name: 3-thuc-hien-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-trong-cac-hoat.pdf (1.29 Mb)
  Download