Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thanh niên

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG, KÊNH RẠCH, VÌ MỘT THÀNH PHỐ SẠCH, XANH VÀ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG"

Võ Thị Xuân Thắm

Căn cứ chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”

Căn cứ Công văn số 2323/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành Phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường

Trường THPT Thạnh Lộc đã triển khai tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành Phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh toàn trường.

Bằng việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành Phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” năm 2024, tập thể giáo viên Trường THPT Thạnh Lộc đã lồng ghép những bài học về bảo vệ môi trường vào các tiết học để góp phần tuyên truyền từ đó bảo vệ Thành phố xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó là mỗi chi đoàn thực hiện một ý tưởng sáng tạo và một tác phẩm nghệ thuật góp phần xây dựng hiệu quả việc “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường, kênh rạch vì một thành phố xanh, sạch và thân thiện môi trường”

Việc thực hiện Cuộc vận động trên, toàn thể học sinh THPT Thạnh Lộc đã phần nào ý thức được việc xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác không đúng nơi quy định không phải là “chuyện nhỏ”, mà có tác động nghiêm trọng đến môi trường sống. Từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhận thức của mỗi cá nhân học sinh