Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thư mời tham dự chương trình khai mạc “Sách trao tay - Cầu nối yêu thương” lần thứ 14 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Kính mời:- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và quận, huyện;- Hiệu trưởng Cụm trưởng 8 cụm chuyên môn;- Trợ lý thanh niên phòng Giáo dục và Đào tạo; trợ lý thanh niên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.Tham dự chương trình khai mạc “Sách trao tay - Cầu nối yêu thương” lần thứ 14 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.