Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thư mời các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng về thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 đến dự lễ tuyên dương, khen thưởng. - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-thu-moi-cac-tap-the-ca-nhan-duoc-tuyen-duong-khen.pdf (3.37 Mb)
    Download