Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thư mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Lần thứ XI Nhiệm kỳ 2018 - 2023. - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-thu-moi-cac-dong-chi-uy-vien-ban-thuong-vu-uy-vien.pdf (477.9 Kb)
    Download