Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thư mời các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các Trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Lần thứ XI Nhiệm kỳ 2018 - 2023. - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-thu-moi-cac-dong-chi-chu-tich-cdcs-cac-truong-thpt.pdf (467.1 Kb)
    Download