Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. Có hiệu lực thi hành ngày 14 tháng 02 năm 2022 - CSGD Ngoài Công Lập

Administrator