Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT - CSGD Ngoài Công Lập

Administrator
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

File thứ 1: vanbangoc132011tt-bgddt_3122021155350.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập