Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông tin về rà soát việc thanh toán lệ phí dự tuyển viên chức năm 2022 - 2023 * Lưu ý: Gia hạn thêm thời gian đóng phí đến 11g00 ngày 27/7/2022, Dach sách đã đóng lệ phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 (cập nhật tính đến 17g15 ngày 26/7/2022) - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator