Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thống Kê Nguyện vọng Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Administrator
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng: từ 08 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2021 (chỉ được thay đổi nguyện vọng).
  • File name: 0-thong-ke-nguyen-vong-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-h.pdf (1.38 Mb)
    Download