Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 trong Ngành Giáo dục - Sở HCM

Administrator
Lập danh sách giáo viên, người làm việc tại tại đơn vị theo phụ lục 1 đính kèm
 • File name: 0-thong-ke-doi-tuong-tiem-vac-xin-covid-19-trong-nga.pdf (1.15 Mb)
  Download
 • File name: 1-thong-ke-doi-tuong-tiem-vac-xin-covid-19-trong-nga.doc (0 Kb)
  Download
 • File name: 2-thong-ke-doi-tuong-tiem-vac-xin-covid-19-trong-nga.xlsx (4 Kb)
  Download
 • File name: 3-thong-ke-doi-tuong-tiem-vac-xin-covid-19-trong-nga.pdf (1.15 Mb)
  Download
 • File name: 4-thong-ke-doi-tuong-tiem-vac-xin-covid-19-trong-nga.xlsx (4 Kb)
  Download
 • File name: 5-thong-ke-doi-tuong-tiem-vac-xin-covid-19-trong-nga.doc (8.2 Kb)
  Download