Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

THÔNG BÁO

Administrator
CHO HỌC SINH LỚP 10 VÀ 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

1) Tất cả các học sinh từ lớp 10 lên lớp 11 sẽ lên trường sinh hoạt hè vào lúc 7h30 ngày 19/7/2018 ( thứ 5 ) (*Bắt buộc với tất cả học sinh khối 11 mới).

2) Tất cả các học sinh từ lớp 11 lên lớp 12 sẽ lên trường sinh hoạt hè vào lúc 7h30 ngày 20/7/2018 ( thứ 6 ) (*Bắt buộc với tất cả học sinh khối 12 mới).

 

+ LƯU Ý:

- Tập trung đúng giờ 7h30 để có thể nắm hết tất cả các nội dung trong buổi sinh hoạt (có điểm danh và thông báo về phụ huynh những trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng)

- Khi đi sinh hoạt hè, học sinh mặc đồng phục thể dục nhà trường, không mang dép.

3) Học sinh khối 11 và 12 xem danh sách lớp năm học 2018 – 2019 trong tuần lễ tứ ngày 23 – 27/7.

4) Học sinh khối 10 xem danh lớp ngày 06/8.

·       Ghi chú: Học sinh có thể xem danh sách lớp trên trang web của trường.