Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo về việc tạm ngưng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 08/05/2021 - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Administrator
  • File name: 0-thong-bao-ve-viec-tam-ngung-to-chuc-thi-cac-chung.pdf (909.8 Kb)
    Download