Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT HÈ, XEM DANH SÁCH LỚP VÀ NHẬN GVCN

Administrator
 
Ngày 25/07/2019 - học sinh khối 11(tập trung theo đơn vị lớp cũ) lên trường sinh hoạt hè.
+ Thời gian: 7h30
+ Địa điểm: sân trường
+ Trang phục: đồng phục thể dục
 
Ngày 26/07/2019 - học sinh khối 12 (tập trung theo đơn vị lớp cũ)  lên trường sinh hoạt hè.
+ Thời gian: 7h30
+ Địa điểm: sân trường
+ Trang phục: đồng phục thể dục
 
Ngày 8/8/2019 lúc 7h30, học sinh khối 10,11,12 lên trường xem danh sách lớp và nhận GVCN, đồng phục đi học.