Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo về thực hiện gửi báo cáo số liệu tổ chức Công đoàn cơ sở Quý II năm 2021 - VP Công Đoàn

Administrator
Thông báo số 96/TB-CĐGD ngày 24/5/2021
  • File name: 0-thong-bao-ve-thuc-hien-gui-bao-cao-so-lieu-to-chuc.xls (0 Kb)
    Download
  • File name: 1-thong-bao-ve-thuc-hien-gui-bao-cao-so-lieu-to-chuc.pdf (511.4 Kb)
    Download
  • File name: 2-thong-bao-ve-thuc-hien-gui-bao-cao-so-lieu-to-chuc.doc (0 Kb)
    Download