Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ PHÚC KHẢO VÀ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG KHỐI 12

Administrator
VỀ PHÚC KHẢO BÀI THI, THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG, NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ BÀI THI CỦA HỌC SINH KHỐI 12.

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

THÔNG BÁO

VỀ PHÚC KHẢO BÀI THI, THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG, NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ BÀI THI CỦA HỌC SINH KHỐI 12.

1- PHÚC KHẢO BÀI THI: HỌC SINH LÀM ĐƠN ĐƠN THEO MẪU (NHẬN TẠI PHÒNG GIÁO VỤ) VÀ NỘP LẠI TỪ NGÀY 11/07/2018 ĐẾN 20/07/2018

2- ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC: MỖI HỌC SINH CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 01 LẦN.

  • HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN (KHÔNG LỚN HƠN SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU): HỌC SINH TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG TÀI KHOẢN CỦA MÌNH. THỜI GIAN: TỪ NGÀY 19/07/2018 ĐẾN NGÀY 26/07/2018
  • ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHIẾU (LỚN HƠN SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU): HỌC SINH LÊN TRƯỜNG NHẬN PHIẾU, ĐIỀN THÔNG TIN VÀ NỘP LẠI CHO NHÀ TRƯỜNG. THỜI GIAN NỘP TỪ NGÀY 19/07/2018 ĐẾN 17 GIỜ 00 NGÀY 28/07/2018.

3- NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI, GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, HỒ SƠ HỌC BẠ …. THỜI GIAN: TỪ NGÀY 16/07/2018 TẠI PHÒNG GIÁO VỤ.

      Ngày 12 tháng 7 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Bình