Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Root Admin
Công văn về việc thay đổi thời gian đều chỉnh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ GD&ĐT.