Trường THPT Thạnh Lộc

Tuyển sinh 10

THÔNG BÁO SỐ 4

Administrator
VỀ VIỆC NHẬP LÝ LỊCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO NHẬP LÝ LỊCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC  2022 - 2023 ĐÃ HẾT HẠN TỪ LÂU NHƯNG CÒN RẤT NHIỀU EM CHƯA THỰC HIỆN, CÁC EM RÀ LẠI DANH SÁCH CHƯA NHẬP BÊN DƯỚI ĐỂ THỰC HIỆN THEO LINK https://forms.gle/YXFPB9Hf7jP8F3vx5

 

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/uploads/images/4/files/2022 - 2023/T8/DANH SACH CHUA NHẬP LY LICH.pdf