Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 2 - Vòng Chung kết cấp thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 - 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị kết quả và thời gian tham gia thi video clip và đánh giá, phỏng vấn vòng thi cấp thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 – 2022