Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo số 1 về việc tổ chức Vòng chung kết Festival Bơi lội học sinh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII năm học 2020-2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-vong-chung-ket-fest.pdf (669.2 Kb)
    Download
  • File name: 1-thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-vong-chung-ket-fest.pdf (423.8 Kb)
    Download
  • File name: 2-thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-vong-chung-ket-fest.jpg (3.8 Kb)
    Download