Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo số 1 Về việc tổ chức lớp tập huấn chương trình phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Học viên lưu ý danh sách lớp lý thuyết và thực hành đính kèm
  • File name: 0-thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-lop-tap-huan-chuong.docx (8.2 Kb)
    Download
  • File name: 1-thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-lop-tap-huan-chuong.xlsx (3.9 Kb)
    Download