Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG

Administrator
Về việc xem danh sách lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm năm học mới - năm học 2020 - 2021

Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 28/08/2020, học sinh 3 khối xem danh sách lớp trên trang web nhà trường và các em không cần đến trường trong thời gian này.

Từ ngày 29/8/2020 đến ngày 01/09/2020, các em tập trung theo lịch sau:

           Khối 12: Lúc 7 giờ 00 ngày 29/8/2020 (thứ bảy).

           Khối 11: Lúc 7 giờ 00 ngày 31/8/2020 (thứ hai).

           Khối 10: Lúc 7 giờ 00 ngày 01/9/2020 (thứ ba).

 

Lưu ý khi đến trường:

     - Học sinh tự đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường, nếu có dấu hiệu ho sốt đến ngay các trung tâm y tế kiểm tra sức khoẻ. 

     - Học sinh đến trường mặc đồng phục ngắn như qui định, đo thân nhiệt tại cổng và đi thẳng vào lớp gặp GVCN để nhận tờ khai báo y tế và hoàn tất khâu khai báo. 

     - Học sinh đem theo tập, viết để ghi chép đầy đủ những qui định về phòng chống dịch covid 19, nội qui nhà trường và thông tin cần thiết. 

     - Khi đến trường học sinh đeo khẩu trang suốt buổi, vì ngày đầu tiên tựu trường cần giữ an toàn cho cộng đồng.