Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

Thông Báo: Lịch kiểm tra lại

Administrator

 

                                     LỊCH KIỂM TRA LẠI KHỐI 10 VÀ 11 - NĂM HỌC  2016 – 2017

NGÀY BUỔI CA KHỐI 11 KHỐI 10
Thứ hai 26/6/2017 SÁNG  (8h00 --> 8h45) Tiếng Anh (45’) - Hóa (45') - Sử (45') Tiếng Anh (45’)
 (8h50 --> 9h35) Sinh (45’) - Địa (45’) - Thể dục (45’) Sinh (45’)
Thứ ba 27/6/2017 SÁNG  (8h00 --> 8h45) Lý (45’) Địa (45’) ; Hóa (45’)
 (8h50 --> 10h05) Toán (90') - Văn (90')  - GDCD (45') Toán (90')
Thứ tư 28/6/2017 SÁNG  (8h00 --> 8h45)   Lý (45')
 (8h50 --> 10h05)   Văn (90’); Sử(45’)